Metallintyöstönesteet

image 1

Metallintyöstönesteet on makrotuoteluokka, johon kuuluu suuri joukko moneen eri käyttöön tarkoitettuja tuotteita, jotka liittyvät kaikentyyppisten ja -kokoisten mekaanisten osien valmistusprosesseihin.
Se on makrotuoteluokka, joka on myös koostumuksen suhteen erittäin moninainen ja jossa käytetään mineraaliöljyjä ja synteettisiä öljyjä sekä monenlaisia kemiallisia tuotteita. Tämä erityissektori sisältää yleisten tuotesovellusten lisäksi tiettyjä tehtaita ja asiakkaita varten suunniteltuja erikoistuotteita. Edellä mainitut tuotteet vaativat teknistä neuvontaa, jonka avulla jokaisen yksittäisen sovelluksen erityisominaisuudet tuodaan esille ja tuotteeseen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia, jotta se varmasti täyttää sille asetetut voitelutarpeet.
Metallintyöstössä voidaan saavuttaa parhaat tulokset vain tekemällä läheistä yhteistyötä toimittajan ja asiakkaan välillä ja luomalla osapuolien välille kumppanuussuhde.

Huomion kohteena ihmiset
Jokainen meistä joutuu nykyään päivittäin kosketuksiin niin sanottujen ”mahdollisten allergeenien” kanssa. Ne ovat ihoa kuormittavia aineita, jotka voivat edistää allergisen reaktion syntymistä ja joihin kuuluu niin työpaikoilla kuin kotona olevia kemiallisia valmisteita. Nyt pyritäänkin entistä enemmän välttämään näiden ”mahdollisten allergeenien” käyttöä allergioiden ja muiden komplikaatioiden estämiseksi.

Agip aquamet – parempi turvallisuus työpaikalla
Agip aquamet -tuotteet kehitettiin jäähdytysnesteissä yleisesti käytettyjen biosidien vähentämiseksi mahdollisimman paljon niissä olevien aktiivisten aineiden allergioille herkistämisen minimoimiseksi. Teemme näin uraa uurtavaa työtä, koska edistystä syntyy vain innovaation kautta. Otamme selvää lakimääräisten rajoitusten lisäksi myös uusimmista työsuojeluun liittyvistä tutkimustuloksista.

Huomion kohteena tuotantokoneenne
Moderneihin metallintyöstön tuotantoprosesseihin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Ne saattavat sisältää vaikeita leikkuutoimintoja erikoislujaan teräkseen tai kompleksia geometriaa. Sama koskee tehokasta työkappaleen puhdistusta ja korroosin estoa. Nykyaikaiset prosessireagenssit muodostavat tärkeän parametrin kaikissa työstöprosesseissa, etenkin niiden kyky maksimoida suoritustehoa ja samanaikaisesti vähentää prosessikustannuksia.


Agip aquamet – tuotantokustannustenne menestystekijä
Agip aquamet -jäähdytysnesteet ovat valmiita kohtaamaan mitkä tahansa tekniset haasteet. Niiden avulla saavutetaan korkein mahdollinen suoritusteho työkalun pidemmän käyttöiän ansiosta, korkeatasoinen mittatarkkuus ja paras pinnan laatu. Agip aquamet -tuotteille on ominaista ainutlaatuinen bio-stabiliteetti ja ne takaavat työkalun pidennetyn käyttöiän. Alhainen vuotohävikki vähentää täydennysmäärää ja on siten tärkeä lisätekijä prosessikustannusten vähentämisessä.


Huomion kohteena ympäristö
Yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista on resurssiemme säästeliäs käyttö. Meidän on kiinnitettävä erityisesti huomiota sekä raaka-aineiden käytön optimoimiseen että pitkänäköiseen tuotantoprosessien jäteaineiden ekologisen käsittelyn tai hävittämisen suunnitteluun.


Agip aquamet - resurssien käytön optimointi ja säästö
Jäähdytysnesteemme takaavat työkalun pisimmän käyttöiän. Tämä supistaa toisaalta tuotteen vaihdosta aiheutuvaa koneidennne seisokkiaikaa, mutta vähentää myös huomattavasti jätemäärää. Kulutuksenne pienenee vähäisemmän vuotohävikin johdosta saavutetun alhaisemmen täydennystarpeen ansiosta. Agip aquamet -tuotteet ovat siten oleellinen tekijä tuotantoprosesseissanne tarvittavien resurssien optimoinnissa.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy