Voiteluaineiden vaatimukset ja ominaisuudet

image 1

Voiteluaineissa on tärkeintä niiden kyky:
Pitää pinnat erillään kaikissa kuormituksissa, lämpötiloissa ja nopeuksissa, mikä minimoi kitkaa ja kulumista.
Toimia jäähdytysnesteenä poistaen kitkan tai ulkopuolisten lämmönlähteiden aiheuttaman kuumuuden
Säilyttää riittävä sabiliteetti vakaan toiminnan takaamiseksi koko ennustetun käyttöiän ajan
Suojella pintoja toiminnan aikana syntyvien agressiivisten aineiden hyökkäykseltä
Puhdistaa ja kiinnittää likaa toiminnan aikana mahdollisesti syntyvien jäännösten ja roskien poistamiseksi

Voiteluaineiden ominaisuudet:
Voiteluaineiden pääominaisuudet, jotka on yleensä merkitty tuotteen teknisiin tietoihin, ovat:
• Viskositeetti
• Viskositeetti-indeksi
• Jähmepiste
• Leimahduspiste

Viskositeetti
Viskositeetti kuvaa nesteen juoksevuutta. Voiteluöljyjen viskositeetti pienenee lämpötilan kohotessa ja sitä mitataan siksi tietyssä lämpötilassa. (esim. 40�C).
Voiteluaineen viskositeetti määrää edestakaisessa liikkeessä olevien metallipintojen välissä olevan öljykerroksen paksuuden.
Yleisimmin käytetty viskositeettiä mittaava yksikkö on centistoke (cSt).

Viskositeetti-indeksi
Viskositeetti-indeksia käytetään osoittamaan voiteluöljyjen viskositeetin vaihteluita lämpötilan vaihdellessa.
Mitä korkeampi viskositeetti-indeksi on sitä pienempi on viskositeetin muutos lämpötilan muuttuessa.
Jos siis tarkastellaan saman viskositeetin omaavaa kahta voiteluainetta 40 �C lämpötilassa, tuote jolla on korkeampi viskositeetti-indeksi takaa:
• Paremman moottorin käynnistyksen alhaisissa lämpötiloissa (pienempi sisäinen kitka)
• Voiteluainekalvon paremman stabiliteetin korkeissa lämpötiloissa

Juoksevuusmittauksen luokitus
Käytössä on lukuisia juoksevuutta mittaavia luokitusjärjestelmiä, jotka osoittavat yleensä numeromerkinnällä viskositeetin raja-arvot.
Niiden avulla voi viskositeetti-indeksin lisäksi nopeasti määrittää paras mahdollinen tiettyyn käyttöön soveltuva voiteluaine.

ISO VG -luokitusta käytetään laajalti teollisten öljyjen luokitukseen. Jokainen luku osoittaa kinemaattista viskositeettiväliä, joka mitataan 40�C lämpötilassa.

SAE-luokitusta käytetään moottoriöljyjen ja vaihdeöljyjen luokitukseen.

Jähmepiste
Jähmepiste on alin lämpötila, jossa voiteluaine pysyy juoksevana. Jähmepisteen alapuolella öljy alkaa muuttua kiinteäksi eikä liiku vapaasti.

Leimahduspiste
Leimahduspiste on alin lämpötila, jossa öljystä ilmaan nouseva höyry leimahtaa. Se määritetään lämmittämällä öljyhöyryjen ja ilman sekoitusta vähitellen laboratorioastiassa, kunnes sekoitus leimahtaa.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy