Moottoriöljyjen luokitus

image 1

Voiteluaineiden on pystyttävä takamaan käyttötarkoitukseen sopiva vähimmäislaatu ja niihin on merkittävä tiettyä “suorituskykyä” vastaava raja-arvo, joka vahvistetaan ja määritetään laboratoriossa sekä kentällä erilaisten moottoriajoneuvojen avulla tehdyissä testeissä.

Surituskykyluokituksen perustajina on usein kansainvälisiä organisaatioita, jotka kehittävät, julkaisevat ja päivittävät säännöllisesti niin kutsuttuja "tuotespesifikaatioita" markkinoiden voitelutarpeiden pohjalta sekä moottoriteknologian kehityksen viitoittamana.
Useassa tapauksessa ajoneuvojen ja/tai moottorien valmistajat tai kansalliset elimet (kuten armeija, merivoimat jne.) määrittävät omat tuotespesifikaationsa.

Johtavat kansainväliset yhdistykset (API, ACEA, ILSAC ym.) ovat perustaneet luokituksen, joka perustuu suurimpien moottoriajoneuvojen valmistajien suorityskykyyn integroituun suoritukseen ja johon valmistajat puolestaan perustavat omat tuotespesifikaationsa.

Yhdysvalloissa käytössä oleva ja API:n (American Petroleum Institute) ylläpitämä luokitus on jaettu kahteen ryhmään: "S" bensiinimoottoreille ja "C" dieselmoottoreille. Näiden kirjainten vieressä oleva kirjain osoittaa voiteluominaisuutta (esim. SJ).
Eurooppalainrn ACEA (Association des constructeurs Européens d'Automobiles), jossa yhdistyvät johtavat eurooppalaiset autonvalmistajat, on määrittänyt bensiinimoottoriautojen moottoriöljyjen luokat ja käyttösovellukset kirjaimella "A", dieselmoottorien kirjaimella "B" ja hyötykäytössä olevien dieselajoneuvojen kirjaimella "E". Kirjaimella “C” merkittyyn kolmanteen luokkaan kuuluvat tuotteet, joilla on Low SAPS -ominaisuus tai hiukkassuodatinyhteensopivuus.

Voiteluaineiden tuotespesifikaatiot takaavat yleisesti ottaen seuraavat ominaisuudet:

  • Pidennetty öljynvaihtoväli -> normaalisti synteettinen perusta
  • Liikkuvissa osissa pienempi kitka -> alhaisempi viskositeetti
  • Vähemmän tuhkaa muodostavia komponentteja
  • Rättsligt meddelande    Integritetspolicy